مکانیسم اثر مپتید

مپتید، برعکس پتیدین، یک داروی مخدر یا آنچه که ممکن است موجب اعتیاد شود، نیست. این دارو یک مسکن معمولی و از بین برنده درد است.

 

چه زمانی باید آن را مصرف کنم؟

در مرحله اول زایمان، هنگامی که به کمک بیشتری برای کنار آمدن و تحمل انقباضهای شدید نیاز دارید.

 

مزایای مپتید چیست؟

مزایای پتیدین را به همراه دارد.

به اندازه پتیدین بر تنفس کودک اثر نمی‌گذارد.

در هر قسمتی از مرحله اول زایمان میتواند مصرف شود.

 

معایب مپتید چیست؟

احتمال زیادی دارد که موجب شود احساس تهوع کنید.

ممکن است موجب شود احساس سرگیجه کنید.

در همه بیمارستانها موجود نیست.

 

چند نکته مفید و مهم:

پیش از اینکه تصمیم بگیرید که آیا میخواهید از این دارو استفاده کنید یا خیر، بررسی کنید که آیا در بیمارستان مورد نظر شما موجود هست یا نه! به خاطر داشته باشید که 15 دقیقه طول میکشد تا تأثیر دارو ظاهر شود. پس تا زمانی که دارو اثر کند، از تکنیکهای تنفسی استفاده کنید.