روش جدید درمانی سرطان

محققان دانشگاه نورث‌وسترن با استفاده از نانوذرات لیپیدی و رهاسازی دارو در تومور مغز موش‌های آزمایشگاهی، نشان دادند که از نانوذرات می‌توان برای درمان تومور مغز استفاده کرد

سلول‌های اولیه تومور مغز در مقابل درمان مقاومت نشان داده و درصورت زدایش از مغز دوباره رشد می‌کنند و نمی‌توان مانع رشد آن‌ها شد، در حال حاضر روش‌های استانداردی نظیر جراحی، رادیودرمانی و شیمی‌درمانی برای مقابله با این بیماری موفق نبوده است.

 

محققان سلول‌های تومور انسان را در مغز موش قرار داده و این نانوذرات حاوی siRNA را به آن تزریق کردند، محققان دریافتند که تزریق نانوذرات موجب توقف رشد تومور شده و نرخ زنده ماندن در موش‌ها افزایش می‌یابد.

 

سرطان مغز یکی از بیماری‌هایی است که درمان آن به دلیل تفاوت سلول‌های سرطانی از یک بیمار به بیمار دیگر بسیار دشوار است، در این راهبرد جدید امکان رهاسازی RNA به سلول سرطانی فراهم شده که این کار موجب جلوگیری از رشد تومور می‌شود.‌

 

می‌توان این روش درمانی را یک روش درمان شخصی نامید که متناسب با نیاز هر فرد می‌توان آن را به کار برد، براساس ژنتیک منحصر به فردی هر بیمار، باید یک روش خاص را برای او به کار گرفت.

 

محققان معتقدند که از این روش می‌توان برای روش‌های درمانی مختلف نظیر بیماری‌های سیستم مرکزی عصبی به کار برد. البته پیش از استفاده از این روش در انسان باید ارزیابی ایمنی این روش انجام شود.