تاثیر داروی اکسناتید بر پارکینسون

داروی اکسناتید که یک دارو برای بیماران مبتلا به دیابت است، صرفا علائم بیماری پارکینسون را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، ‌بلکه پتانسیل قابل توجهی برای اثرگذاری بر خود روند بیماری دارد.

یکی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که داروی دیابت اِکسناتید (Byetta) می‌تواند عملکرد مثبتی برای درمان بیماری پارکینسون داشته باشد. گزارشی از این مطالعه در The Lancet منتشر شده است. محققان در این مطالعه، از تزریق هفتگی داروی اکسناتید در کنار دارونما برای ۶۰ نفر از افراد مبتلا به بیماری پارکینسون استفاده کردند تا تاثیر آن‌ها را مورد ارزیابی قرار بدهند.

یافته‌های نهایی نشان دادند که افراد مبتلا به بیماری پارکینسون بعد از مصرف این داروی دیابت، از منظر توانایی سخن‌گویی، سرعت واکنش‌ها و وضعیت لرز‌ش‌ها واقعا وضعیت بهتری پیدا می‌کنند و این تغییر از نظر آماری هم معنادار است.

دکتر تام فولتینی (سرپرست تیم مطالعاتی) می‌گوید: «یافته‌ها ما واقعا امیدوارکننده هستند، چون داروی اکسناتید صرفا علائم بیماری پارکینسون را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، ‌بلکه پتانسیل قابل توجهی برای اثرگذاری بر خود روند بیماری دارد. درواقع، این جدی‌ترین و قوی‌ترین مدرکی است که تا کنون درباره فواید یک دارو برای درمان خود بیماری پارکینسون پیدا کرده‌ایم. با درمان‌های موجود، ما فقط می‌توانستیم علائم بیماری پارکینسون را برای چندین سال تسکین بدهیم، اما خود بیماری به‌سوی تشدید پیش می‌رفت».

نظر متخصصان دیگر درباره نتایج دکتر فیسکی (از محققان بیماری پارکینسون) می‌گوید: «نتایج حاصل‌شده از مطالعات درباره داروی اکسناتید، ‌ادامه این آزمایش‌ها را قابل توجیه می‌کنند. با این‌حال، پزشکان و بیماران تا پیش از مطالعات تکمیلی درباره ایمنی و اثربخشی دقیق این دارو، نباید اکسناتید را به رژیم درمانی خودشان اضافه کنند».