اثربخشی شربت بلادونا در دل‌درد نوزاد

سوال مخاطب: آیا مصرف شربت بلادونا_  پی پی در سه ماهگی برای دل درد مانعی دارد؟(تجویز پزشک بوده. است)  آیا مصرف این دارو و شربت کامی وی و کولیک ایز و پدی لاکت همگی برای دل درد در ساعت مختلف هر شب مشکلی ایجاد نمی کند؟

 

پاسخ از دکتر نرجس نعیمی پور، متخصص اطفال:

مادر عزیز توصیه می شود که بلادونا_  پی پی مصرف نشود. اما بقیه موراد منع مصرف ندارند و می توانید استفاده کنید. شربت کامی وی و کولیک ایز و پدی لاکت یک شربت گیاهی است و بهتر است از حالا برای کودکان داروهای شیمیایی استفاده نکنیم. البته برای مصرف دارو مشورت با پزشک و تجویز پزشک بسیار مهم است.