نقش آسپیرین و Nsaid ها در کاهش سرطان

بررسی‌ها نشان میدهد استفاده طولانی مدت و مداوم دوز پایین آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی ممکن است سبب کاهش خطر سرطان کولورکتال شود.

 

محققان داده های حاصل از بایگانی ملی دانمارک که شامل بیش از ده هزار بیماری بود که برای اولین بار با سرطان کولورکتال شناسایی شده بودند را در فاصله سالهای 1994-2011 و همچنین بیش از 100 هزار گروه شاهد با هیچ سابقه ای از سرطان، مورد بررسی قرار دادند.

 

مصرف طولانی مدت (بیش از 5سال) و مداوم آسپیرین با دوز اندک با کاهش 27درصدی سرطان کولورکتال همراه است. استفاده پراکنده از آسپیرین،با کاهش خطر همراه نبوده است.

 

بعلاوه مصرف طولانی مدت و منظم داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی غیرآسپیرین (دو یا چندبار تجویز در سال) سبب کاهش خطر 35درصدی میشود؛ ولی استفاده پراکنده از این داروها با کاهش ناچیز خطر ابتلا به سرطان همراه بوده است.

 

محققان یاداوری میکنند لازم است که مضرات بالقوه آسپیرین و سایر ضدالتهابهای غیراستروئیدی (خونریزی گوارشی و حوادث قلبی عروقی) باید در مقابل فواید ضدسرطانی آن سنجیده شود.

 

Annals of Internal Medicine September 1,2015.

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی