اپیدورال چیست؟

غلظت داروی تزریقی تعیین می‌کند که این دارو ضد درد است یا به عنوان یک عامل بی‌حسی به کار گرفته شده است.

اپیدورال چیست؟

دورا یک پوشش نازک بر روی مغز انسان است که از جمجمه تا ستون فقرات و نخاع را پوشش می‌دهد. اگر بخواهیم از سطح پوست به نخاع برسیم، باید از لایه‌های زیر عبور کنیم: پوست، بافت زیر جلدی، رباط فوق خاری، رباط بین خاری ، رباط زرد یا فلاوم، دورا و در نهایت خود نخاع.

 

اپیدورال چگونه عمل می‌کند؟

داروهای بی‌حس کننده‌ای که به فضای اپیدورال تزریق می‌شوند، دو مکانیزم دارند. عصب‌هایی که در حال خروج از ستون فقرات هستند؛ توسط این داروها بلاک می‌شوند؛ از این رو، فرد هیچ درد و فشاری را احساس نمی‌کند. سطح بی‌حسی نیز بسته به دوز داروی تزریقی اعمال می‌شود.

گیرنده‌های شبه‌افیونی که در ستون فقرات انسان جای دارند، توسط این داروها بلاک می‌شوند. در نتیجه، بیمار از درد رهایی یافته و احساس بی‌حسی می‌کند.

 

غلظت داروی تزریقی تعیین می‌کند که این دارو ضد درد است یا به عنوان یک عامل بی‌حسی به کار گرفته شده است. وقتی دوز بالایی از یک دارو تزریق می‌شود، تمام حواس بیمار بلاک می‌شوند و فرد به طور کامل بی‌حس می‌شود. اما اگر همان دارو با دوز پایین تزریق شود، تنها باعث تسکین درد خواهد شد. در این شرایط، صرفا الیاف درد مسدود می‌شوند و بیمار با ضعف عضلانی مواجه نخواهد شد.

 

این مکانیزم برای داشتن یک زایمان بدون درد انجام می‌گیرد. عصب‌های حمل‌کننده احساس درد که به خاطر انقباضات قوی رحم فعال می‌شوند، پس از تزریق دارو در سطح نخاع بلاک شده و از انتقال آنها به مغز ممانعت به عمل می‌آید؛ در نتیجه، فرد هیچ دردی احساس نمی‌کند. در این شرایط، حتی یک خانم باردار هم می‌تواند نوزادش را بدون درد به دنیا بیاورد.