آیا فنوباربیتال در درمان زردی نوزاد توصیه می‌شود؟

فنوباربیتال وقتی که به خانوم باردار یا نوزاد تجویز می‌شود، باعث افزایش کونژوگه شدن بیلی روبین و افزایش دفع بیلی روبین میشود و نیز سطح بیلی روبین سرمی ( TSB ) نوزاد را کاهش می‌دهد.

 

تجویز فنوباربیتال قبل از زایمان ممکن است عوارض جانبی بر روی رشد ذهنی و باروری جنین داشته باشد.

 

در نتیجه بطور معمول، فنوباربیتال برای درمان هایپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزاد بکار نمی رود.

 

Uptodate 2017.

                                                                       

 

دکتر مهدی شاهمیرانی