یک داروی جدید برای درمان سرطان استخوان

محققان دریافتند داروی موسوم به BMTP-۱۱ می تواند به عنوان یک شیوه جدید درمان برای بیماری سرطان استخوان استفاده شود.

«استئوسارکوم» شایع ترین نوع تومور استخوان است. محققان دانشگاه تکزاس به بررسی BMTP-۱۱ به تنهایی و همراه با ماده شیمی درمانی gemcitabine پرداختند.

 

اگرچه بیماری استئوسارکوم یک سرطان نسبتا نادر است اما علت مرگ کودکان و جوانان ۱۰ تا ۲۰ ساله است. در طول ۲۵ سال گذشته، نرخ بقای ۵ ساله این بیماران بدون تغییر باقی مانده است و گزینه های درمانی این بیماری محدود است.

 

والرا لوئیس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نکته جدید در مورد این درمان این است که BMTP -۱۱ تومور را هدف قرار داده و سایر اعضای بدن را تفکیک می کند.»

 

نتایج این مطالعه IL-۱۱Rα را به عنوان گیرنده سطحی سلول استئوسارکوم شناسایی کرده که با روند پیشرفت تومور مرتبط بوده و موجب تشخیص ضعیف در بیماران مبتلا به استئوسارکوم می شود.

 

حال محققان دریافته اند داروی BMTP-۱۱ می تواند با هدف قرار دادن رشته های سلولی استئوسارکوم مانع از تکثیر سلول های سرطانی شود.