تاثیر گلوکزامین در مقاومت به انسولین

– اثر گلوکزامین برروی قندخون هنوز بخوبی شناخته نشده است. مطالعات حیوانی نشان داده که این دارو باعث افزایش قندخون شده است ولی دریک مطالعه انسانی که در افراد غیردیابتی اخیرا انجام شده، گلوکزامین باعث افزایش سطح سرمی انسولین در حالت ناشتا شده است ولی باعث افزایش غلظت قند خون نشده است.

 

– درهرحال گلوکزامین ممکن است در بیماران دیابتی نوع دوم باعث بروز مقاومت به انسولین و اختلال در کنترل قند خون شود.

 

– بعضی مطالعات حیوانی نشان دادند که گلوکزامین باعث افزایش قندخون و افزایش مقاومت انسولین میشود. در ازمایشات بالینی کنترل شده که اثرات گلوکزامین سولفات را در استئوارتریت زانو ارزیابی کردند،تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح گلوکزخون مشاهده نشده است.

 

–  استفاده از گلوکزامین در دیابتیها هنوز مورد بحث است. گلوکزامین ممکن است تنظیم گلوکز و حساسیت رسپتور انسولین را تغییر دهد. درهرحال مصرف کوتاه مدت (4 هفته) گلوکزامین، روی حساسیت به انسولین یا القای مقاومت به انسولین اثری نشان نداده است.

 

–  بطور کلی پیشنهاد شده است افراد دیابتی زمانی که ازاین مکمل استفاده میکنند قندخون را بطور مرتب و دقیق تر نسبت به گذشته بررسی کنند.

 

–  گلوکزامین بطور داخل سلولی عمل میکند و نه خارج سلولی، که این موضوع میتواند نشان دهنده مکانیسم عدم تغییر سطح گلوکز خون با مصرف این مکمل باشد.

 

 

–  همچنین در بعضی مطالعات مشخص شد که گلوکزامین ممکن است باعث اختلال در شاخصهای گلایسمیک شود و قند خون رو افزایش دهد؛ با این حال، مطالعات در حال حاضر که معتبرتر هستند و همچنین نظر موسسه ملی سلامت آمریکا ( NIH) بر این هست که:

 

 

– نتایج در مطالعات انسانی که مکمل خوراکی مصرف می کردند متناقض هستند و در نهایت مطالعات بیشتری نیاز است تا بتوان در مورد مصرف گلوکزامین در بیماران دیابتی قضاوت کرد و تا انجام این مطالعات بهتر است مصرف این مکمل در افراد دیابتی با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد ولی طبق شواهد موجود، گلوکزامین با دوز توصیه شده احتمالا، اثری بر شاخصهای گلایسمیک و قند خون در بیماران دیابت نوع دو ندارد و این بیماران میتوانند گلوکزامین رو مصرف کنند ولی توصیه میشود که مصرف آن زیر نظر پزشک معالج باشد و  قند خون را بطور مرتب و دقیق تر، مورد پایش قرار دهند.

 

 

1. Natural Medicine Database 2016.

 

2. Lexicomp Natural Products 2017.

 

3. The Clinician’s Handbook of Natural Medicine 2016.

 

4. Textbook of Natural Medicine-4th Edition.

 

 

 دکتر مهدی شاهمیرانی