عوارض مصرف خودسرانه ترامادول

مصرف خودسرانه دارو در کشور به امری طبیعی تبدیل شده است، این موضوع نه تنها در بین خانواده‌ها نهادینه شد، بلکه در سطح داروخانه‌ها نیز فروش انواع داروها به امری عادی تبدیل شده و به راحتی همه داروها در اختیار افراد بدون در نظر گرفتن ملاحضات قرار می‌گیرد.

 

در بین خانواده‌ها انواع داروها به راحتی در دسترس است، درب هر یخچال که در منازل باز می‌شود پر است از انواع دارو، بسیاری از خانواده‌ها بسته‌ای را برای نگهداری دارو اختصاص داده و همه داروها را در یک شرایط یکسان نگه می‌دارند.

 

از جمله داروهایی که مصرف آن به امری عادی تبدیل می‌شود و برخی افراد بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف آن می‌کنند، ترامادول است که بنا به گفته ذکریا ذکریایی پزشک متخصص فلوشیپ و سم‌شناسی مصومیت ناشی از مصرف این دارو بسیار خطرناک هست.

 

وی خاطرنشان کرد:  مصرف خودسرانه دارو در منازل به امری طبیعی تبدیل شد.

 

زکریایی تصریح کرد: در برخی موارد خانواده‌ها پس از هر مشاجره کوتاه به دلیل اینکه آستانه صبر آنها پایین است اقدام به مصرف داروهای اعصاب و روان به مقدار زیاد می‌کنند که این موضوع باعث مسمومیت‌های جدی می‌شود.

 

متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم‌شناسی بالینی بیان کرد: در برخی از عصبانیت‌ها و مشاجره‌ها مصرف علف‌کش‌ها و جونده‌کش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که این مواد باعث مرگ و میر بسیار سریع می‌شود.

 

وی با اعلام اینکه افراد در صورت مصرف دارها و یا علف‌کش‌ها و جونده‌کش‌ها به مراکز درمانی مراجعه کنند، گفت: توصیه پزشکان معالج در ارتباط با درمان بسیار جدی گرفته شود.

 

ذکریایی اضافه کرد: خانواده‌های که بیمار معتاد به مواد مخدر دارند باید دقت داشته باشند که مواد مخدر را دور از دسترس قرار دهند.

 

وی با انتقاد از مصرف خودسرانه ترامادل توسط برخی افراد، بیان کرد: مصرف خودسرانه این داور باعث ایجاد تشنج شده و عوارض بسیار خطرناکی دارد.

 

متخصص پزشکی قانونی و فلوشیب سم‌شناسی بالینی یادآور شد: مصرف خودسرانه متادون نیز باعث مشکلات جدی می‌شود که خانواده‌ها باید در مصرف این مواد دقت نظر مناسبی داشته باشند.