سامانه هوشمند داروهای ضد سرطان طراحی شد

محققان کشور به تازگی موفق به طراحی سامانه دارورسان هوشمندی شده اند که قابلیت رهایش کنترل شده و رسانش هدفمند دارو را به بافت های سرطانی دارد.

 

به گزارش نوین دارو امروزه یکی از دغدغه های اصلی درمان، بحث دارورسانی کنترل شده و هدفمند به بافت های سرطانی است.

برای درمان انواع سرطان ها از روش های پرهزینه و بعضا مضر همچون جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی یا ترکیبی از آنها استفاده می شود. این روش ها باعث شده است که بیمار یک دوره درمانی سخت همراه با از بین رفتن همزمان سلول های سالم را تجربه کند.

در دارورسانی به شیوه های خوراکی و تزریقی، دارو در سراسر بدن توزیع می شود و تمام بدن تحت عوارض جانبی آن قرار می گیرد و از آنجا که مقدار زیادی از دارو از طریق کلیه ها دفع یا در کبد متابولیزه می شود، بنابراین برای دستیابی به اثر خاص دارو نیاز به مصرف دوز بالایی از دارو است که خود به عنوان یک عامل مخرب برای بافت های سالم است.

اما فناوری تهیه نانوحامل امکان دستیابی به دارورسانی هدفمند را می دهد که می توان با این فناوری زمان، مکان و سرعت آزادسازی دارو را کنترل کرد.

از سوی دیگر، برای اینکه دارو نقش درمانی داشته باشد، باید تا رسیدن به محل هدف در بدن محافظت شود و خواص شیمیایی و بیولوژیکی خود را حفظ کند. همچنین برخی از داروها به شدت سمی بوده و می توانند سبب اثرات جانبی منفی شوند یا اگر حین رهایش تخریب شوند، اثر درمانی آنها کاهش پیدا می کند. در شیمی درمانی داروهای مصرفی تا حدی سمی اند و افزایش مقدار آنها می تواند اثر معکوس بگذارد و حتی به مرگ بیمار انجامد.

بنابراین یک سامانه دارو رسان ایده آل باید قابلیت بارگذاری مناسب دارو و خواص آزادسازی مطلوب و سمیت پائین داشته باشد.

ضرورت انجام طرح ‘سامانه دارورسان هوشمند با پاسخگویی دوگانه و همزمان به شرایط دمایی و pH و قابلیت رهایش کنترل شده و رسانش هدفمند داروهای ضد سرطان’ توسط محققان کشور با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی احساس شد.

عملکرد سامانه دارو رسان مورد استفاده در این پژوهش براساس پاسخگویی به محرک دما و pH است. همچنین در سامانه دارو رسان علاوه بر مسئله پاسخگویی به محرک های محیطی، قابلیت رهایش کنترل شده نیزلحاظ شده است که برای دستیابی به این مهم و تهیه یک سامانه دارورسان ایده آل در این پژوهش، نانوذرات سیلیس میان متخلخل مغناطیسی با سرپوش سیکلودکسترینی حساس به pH اصلاح و پس از بارگذاری داروی ضد سرطان، با یک لایه بسپاری حساس به دما با ساختار پلی اکریلامید پوشش داده شد.

قابلیت بار گذاری بالای دارو( اعم از آبدوست و آبگریز)، خاصیت مغناطیسی جهت رسانش هدفمند، افزایش زمان ماندگاری سامانه در بافت هدف و رهایش کنترل شده دارو و هدفمند به بافت سرطانی از جمله اهداف انجام این طرح هستند.