تأييد داروي «زجولا» براي برخي سرطان‌هاي خاص در زنان

زجولا (نيراپاريب) براي درمان زنان بزرگسال مبتلا به سرطان‌هاي راجعه تخمدان، لوله فالوپ يا ‏صفاق (پريتوئن) که تومورهاي آنها در پاسخ به شيمي‌درماني پلاتينيومي کوچک شده، مورد تأييد ‏سازمان غذا و داروي ايالات متحده (‏FDA‏) قرار گرفت.‏

با اشاره به مؤسسه ملي سرطان ‏امريکا گفت که بيش از ۲۲ هزار زن در سال جاري در ايالات متحده با تشخيص سرطان شناسايي ‏خواهند شد و بيش از ۱۴ هزار نفر از اين زنان به خاطر اين بيماري‌ها جان خواهند سپرد.

زجولا براي مسدود کردن آنزيمي که درترميم ‏DNA‏ آسيب‌ديده دخيل است، طراحي شده. به گفته ‏FDA، ايده طراحي اين دارو آنست که با مسدود کردن اين آنزيم، سلول‌هاي سرطاني مي‌ميرند و باعث ‏آهسته يا متوقف شدن رشد تومور مي‌شوند.‏

 

اين دارو در مطالعات باليني شامل ۵۵۳ نفر مبتلا به اين سرطان‌هاي راجعه مورد ارزيابي قرار گرفت. ‏تومورهاي اين افراد طي شيمي‌درماني پلاتينيومي کوچک شده بود. افرادي که اين دارو را دريافت ‏کردند نسبت به ديگران ۱۵ ماه بيشتر زنده ماندند (۲۱ در برابر ۵.۵ ماه).‏

شايع‌ترين اثرات جانبي دارو، کاهش سلول‌هاي قرمز، سفيد و پلاکت در خون؛ تپش قلب؛ تهوع؛ ‏يبوست؛ درد شکم و التهاب غشاهاي مخاطي بود.‏