حداکثر دوز گلی‌کلازید چقدر است؟

گلی کلازید به صورت قرصهای ساده 80 میلیگرم و قرصهای پیوسته رهش 30 و 60 میلیگرم وجود دارد- این دارو با نامهای ژنریک و اسم تجاری دیابزید ( عبیدی) و دیامیکرون وجود دارد.

 

– تجویز این دارو همراه غذا صورت میگیرد ( قرصهای پیوسته رهش باید همراه صبحانه تجویز شوند).

 

–  قرصهای ساده 80 میلی گرمی بصورت خط دار بوده و قابل نصف کردن هستند- قرص های پیوسته رهش 60 میلیگرم (برند خارجی)، ممکن است نیاز به نصف کردن داشته باشند و قابل نصف کردن هستند ولی قرص پیوسته رهش 30 میلیگرم را نباید نصف کرد و باید بطور کامل مصرف کرد؛ قرصهای پیوسته رهش نباید خرد یا جویده شوند. ( ادمین: قرصهای پیوسته رهش 60 میلیگرمی ( دیابزید 60) به صورت قرصهای پیوسته رهش گرد، محدب و سفیدرنگ است و خط دار نیست؛ بنابراین احتمالا قابل نصف کردن نمی باشند).

 

– حداکثر دوز قرصهای معمولی، 320 میلیگرم و حداکثر دوز قرصهای پیوسته رهش، 120 میلیگرم در روز می باشد.

 

طبق اطلاعات کارخانه سازنده، هر قرص 30 میلیگرم پیوسته رهش گلی کلازید معادل 80 میلیگرم گلی کلازید معمولی می باشد. بیمارانی که قبلا تحت درمان با گلی کلازید معمولی بودند بدون نیاز به دوره گذر ( Transitional period ) میتوانند دوز معادل گلی کلازید پیوسته رهش را مصرف کنند.

 

– گلی کلازید در آمریکا، تاییدیه ندارد.

 

– این دارو در کسانی که به سولفونیل اوره ها یا سولفانامیدها حساسیت دارند، کنترااندیکه است.

 

– نسل دوم سولفونیل اوره ها شامل گلی کلازید، گلی بن کلامید، گلی پیزاید و گلی مپراید هستند. تمام این داروها بطور مساوی در کاهش قند خون، موثر هستند و تفاوت آنها در جذب، طول اثر، متابولیسم و دوز موثر می باشد.

 

نسل جدیدتر این داروها از جمله: گلی کلازید و گلی مپراید، بطور انتخابی روی گیرنده های سولفونیل اوره پانکراس عمل می کنند و کمتر روی گیرنده های سولفونیل اوره قلبی اثر می گذراند: بنابراین نسبت به سایر داروهای ضددیابت دیگر، خطر عوارض قلبی عروقی و مرگ ومیر ناشی از عوارض قلبی عروقی کمتر می باشد.

 

 

1. Uptodate 2017.

 

2. AHFS Drug Information 2016.

 

 

⭕️ برخی ویژگیهای گلی کلازید براساس مقالات و منابع بالینی:

 

✔️ گلی کلازید موثر در کنترل قند خون در طی 24 ساعت  (در طول شبانه روز) می باشد (1).

 

✔️ واکنشهای هایپوگلایسمی کمتر در مقایسه با گلی بن کلامید ایجاد میکند (2).

 

✔️ عدم ایجاد هایپوگلایسمی شبانه ( 3،4).

 

✔️ احتمال میزان کمتری از نارسایی های ثانویه وجود دارد (5).

 

✔️ پیامدها و پیش آگهی بهتر حوادث قلبی عروقی در مقایسه با گلی بن کلامید (6).

 

✔️ دارای خاصیت آنتی اکسیدان (7).

 

✔️ دارای مزایای خونی-عروقی ( همو واسکولار) منحربه فرد (7-9).

 

✔️ قابلیت تجویز یک بار در روز (10).

 

✔️ پذیرش مطلوب توسط بیماران (1-10).

 

1. Diabetes Metab.2001;27:133-137.

 

2. Diabet Med.1994;11(10):974-980

 

3. Drugs 2002;62(9):1357-1364.

 

4. J Diabetes Complications.2000;14(4)

 

5. J Diabetes Compliactions.1994;8(4).

 

6. J Clin Endocrinol Metab.2010;95(11).

 

7. J Diabetes Complications.2000;14(4).

 

8. Metabolism 1992;41(5).

 

9.Drugs 1995;50(2).

 

10. TGA eBS: Product Information 2012;Gliclazide Modified Release Tablet.

 

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی