آنتی‌بیوتیک جدید برای باکتری‌های مقاوم به دارو

دانشمندان یک آنتی بیوتیک جدید موثر در برابر باکتری های مقاوم به دارو به نام “سودویوریدین” را کشف کرده اند.

 

به گزارش نوین دارو به نقل از scienmag؛ دانشمندان از دانشگاه راتگرز-نیوبرانزویک، شرکت بیوتکنولوژی  NAICONS SRL، و در جای دیگر یک آنتی بیوتیک جدید موثر در برابر باکتری های مقاوم به دارو به نام “سودویوریدین” را کشف کرده اند.

 

این آنتی بیوتیک از میکروبی در نمونه خاک در ایتالیا تهیه و از غربالگری میکروب از نمونه های خاک کشف شد.

 

این آنتی بیوتیک جدید طیف وسیعی از حساسیت دارویی و مقاومت دارویی باکتری را در لوله آزمایش میکشد و عفونتهای باکتریایی در موش را درمان میکند.