فناوری انتقال دارو به بدن با صوت

محققان انگلیسی دستگاهی ارزان ساخته اند که می تواند مایعات را در فضا شناور کند. این روش برای انتقال دارو در بدن بسیار کارآمد است.

به گزارش نوین دارو به نقل از صدا و سیما؛ محققان انگلیسی روشی کشف کرده اند تا قطرات مایعات را در فضا شناور کنند. آنها برای شناور کردن مایع در فضا از صوت استفاده می کنند! این روش فرایند انتقال دارو به بدن را بهبود می بخشد.

درهمین راستا محققان «دانشگاه ساسکس» یک ردیاب اشعه های سونیک ساخته اند که هزینه آن ۷۰ دلار است.این دستگاه به نقل و انتقال دارو داخل بدن کمک می کند و آن را به سلول های مورد نظر می رساند.

آسیر مارزو از «دانشگاه ساسکس» در این باره می گوید:  این روش به خصوص زمانی کارآمد است که قرار باشد دارو روی بخش خاصی از بدن تاثیر بگذارد.

به طور مشابه فیزیکدانان آلمانی نیز از یک صفحه سه بعدی ارزان ساخته اند که می تواند امواج صدا را دستکاری کند، اشیا را میان زمین و آسمان شناور کند. همچنین می توان به وسیله صوت تصویر بسازد.