عوارض داروهای ضدسایکوز در درمان دلیریوم

دوزهای پایین داروهای ضدسایکوز که برای درمان دلیریوم استفاده میشوند با عوارض جانبی خارج هرمی کمتری همراهند ولی باید از مصرف ترکیب داروهای ضدسایکوز و داروهای دیگر مهارکننده دوپامین مانند متوکلوپرامید اجتناب شود.

 

علی رغم توصیه NICE برای انتخاب داروهای ضدسایکوز جهت درمان دلیریوم، هنگامی که بیمار دچار دمانس اجسام لوی ( Lewy ) یا پارکینسون هم باشد، بنزودیازپینها ترجیح داده می شوند زیرا این داروها علائم خارج هرمی را تشدید نمی کنند.

 

– بیماران مبتلا به آشفتگی شدید ( رفتار مضطرب، بی قرار و پرخاشگرانه) ممکن است به مصرف کوتاه مدت بنزودیازپینها نیاز داشته باشند. این داروها را میتوان با هالوپریدول ترکیب کرد.

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی