عوامل تغییر در اثر وارفارین

سیر از تشکیل لخته در خون جلوگیری می‌کند و باعث افزایش رقت خون می‌شود. بیمارانی که وارفارین مصرف می‌کنند نباید بیشتر از یک حبه سیر در روز مصرف کنند، زیرا ممکن است باعث رقیق شدن بیش از حد خونشان و احتمال خونریزی در بدنشان شود.

مصرف چای سبز و فراورده‌های لوبیای سویا باعث کاهش اثر ضدلخته ای وارفارین و افزایش احتمال بروز لخته می‌شود.

در مقابل، مصرف فراورده‌های انبه و آب آن باعث افزایش اثر ضدلخته وارفارین و احتمال خونریزی می‌شود. مصرف فراورده‌های پروتئینی پروبیوتیکی مانند ماست پروبیوتیک باعث افزایش تولید ویتامین K در بدن می‌شود بنابراین مصرف این گونه فراورده‌ها باعث افزایش نیاز به مصرف وارفارین خواهد شد.