تشخیص فیبرومیالژی در بیماران روماتوئید

نشان داده شده که ابزار غربالگری سریع فیبرومیالژی (FiRST) در جمعیت عمومی، با حساسیتی معادل 5/90 درصد و اختصاصیت 7/85 درصد همراه است. با این حال، تا به امروز، ابزار FiRST در بیماران مبتلا به بیماری‌های التهابی روماتوئید آزمایش نشده، علیرغم آنکه بروز بالایی از فیبرومیالژی در این جمعیت از بیماران دیده می‌شود.

چگونه ابزار مذکور در این جمعیت از بیماران به خوبی عمل می‌کند؟

1) بهتر است برای رد کردن فیبرومیالژی، به جای تائید آن، استفاده شود.

2) این ابزار با تشخیص بوسیله یک روماتولوژیست تطابق بالایی دارد.

3) بهتر است برای رد فیبرومیالژی، به جای تائید آن، استفاده شود و با تشخیص بوسیله یک روماتولوژیست تطابق بالایی دارد.

توضیح: تست FiRST، حساسیتی معادل 5/74 درصد و اختصاصیتی معادل 4/80 درصد، همراه با ارزش اخباری منفی 97 درصد و ارزش اخباری مثبت 6/26 درصد برای تشخیص فیبرومیالژی دارد. علاوه براین، تست مذکور تطابقی معادل 6/83 درصد با تشخیص روماتولوژیست نشان داده است. بنابراین، متخصصان پیشنهاد می‌کنند، FiRST می‌تواند بوسیله یک روماتولوژیست در بیمارانی که با شکست آشکار درمانی مواجه شده‌اند و برای رد تشخیص بالقوه فیبرومیالژی، که با پاسخ درمانی تداخل ایجاد کرده، استفاده شود.

پاسخ درست: گزینه 3

اغلب زنان به برنامه‌های کوتاه‌مدت فیبرومیالژی نیاز دارند

در میان بیمارانی که مبتلا به فیبرومیالژی هستند، یک برنامه درمانی کوتاه‌مدت بین‌رشته‌ای، شامل درمان شناختی‌رفتاری، ورزش، و آموزش درباره فیبرومیالژی، درد را کاهش داده و وضعیت سلامت بیمار را به‌طور اثربخشی، طی یک برنامه 10 هفته‌ای ارتقا می‌دهد. این توصیه براساس نتایج یک کارآزمایی تصادفی‌شده کنترل شده 6 ماهه به دست آمده است. مداخلات طولانی‌مدت، شامل 10 جلسه هفتگی 3 ساعته از درمان شناختی‌رفتاری، همراه با 2 روز کامل آموزش ورزش (دربرگیرنده ایروبیک، ورزش‌های کششی، و قدرتی)، تجویز ورزش در خانه و آموزش‌های وابسته به فیبرومیالژی، خواهند بود.

برنامه درمانی کوتاه‌مدت بین‌رشته‌ای چه مدت طول می‌کشد؟

1) 3 ساعت

2) دو جلسه 3 ساعته که بیش از 2 هفته طول می‌کشد

3) 2 روز

4) 2 هفته

توضیح: مداخله کوتاه‌مدت دربرگیرنده 2 روز کامل آموزش ورزش، آموزش و درمان شناختی‌رفتاری است، همچنین برنامه ورزش در خانه که شبیه برنامه ورزشی مداخله طولانی‌‌مدت است.

در مقایسه با گروه کنترل، که افرادی با مداخلات تاخیری بودند، هر دو گروه درمانی طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت، بهبودی‌هایی را در شدت درد، شدت خستگی، تعداد نقاط دردناک و حد آستانه درد فشاری احساس کردند. البته برنامه کوتاه‌تر ممکن است در کاهش خستگی و ارتقای عملکرد فیزیکی چندان اثربخش نباشد.

پاسخ درست: گزینه 3

تردید در نقرس: چالش متخصصان با گایدلاین‌های جدید کالج پزشکان آمریکا

کالج پزشکان آمریکا گایدلاین‌های بالینی جدید نقرس را در حالی منتشر کرد که با همکاری کرایتریاهای گایدلاین آژانس تحقیقات مراقبت سلامت و Quality Nationa- Guideline Clearinghouse و موسسه پزشکی به رشته نگارش درآمده‌اند. با این حال، گایدلاین‌های جدید بسیاری از متخصصان نقرس را خشمگین کرده و به اعتقاد آنها، دستورالعمل‌های جدید به مراقبت از بیمار آسیب می‌رسانند.

کدام یک از درمان‌های زیر در گایدلاین جدید توصیه نشده است؟

1) نقرس حاد را با کورتیکواستروئیدها، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی یا کلشی‌سین درمان کنید.

2) در درمان نقرس حاد، از کلشی‌سین با دوز کم (2/1 میلی‌گرم، سپس 6/0 میلی‌گرم، یک ساعت بعد) استفاده کنید.

3) پس از نخستین حمله نقرس، از درمان کاهنده اسید اوریک به مدت طولانی استفاده کنید.

4) پیش از آغاز درمان با درمان کاهنده اسید اوریک در بیمارانی که دچار حملات عود کننده نقرس می‌شوند، در مورد مزایا، مضرات، هزینه‌ها و ترجیح بیمار صحبت کنید.

توضیح: گایدلاین‌های کالج پزشکان آمریکا عدم آغاز درمان را با کاهنده‌های اسید اوریک در بیماران پس از نخستین حمله نقرس یا در بیماران با دو یا کمتر حمله در سال توصیه می‌کند. این رویکرد مخالف گایدلاین‌های کنونی کالج روماتولوژی آمریکا و دیگر انجمن‌های روماتولوژی است. منتقدان اشاره می‌کنند که اسید اوریک یک عامل خطر کوموربید نقرس نیست، بلکه، مقصر اصلی پاتوفیزیولوژی نقرس است و باید حتما به آن توجه شود.

پاسخ درست: گزینه 3.