آیا سفالکسین در بارداری ضرر دارد؟

اگر پزشک این دارو را تجویز کرده حتما عفونتی دارید که مهم است و باید درمان بشود.

سوال مخاطب: خوردن کپسول سفالکسین در زمان بارداری مجاز می باشد یا نه؟

 

پاسخ دکتر فاطمه کیخواه، متخصص زنان و زایمان:

اگر پزشک این دارو را تجویز کرده حتما عفونتی دارید که مهم است و باید درمان بشود. ولی سرخود و بدون تجویز پزشک به هیچ وجه استفاده نکنید.