تایید ۳ داروی جدید

سازمان غذا و داروی آمریکا ۳ داروی جدید را تایید کرد:

Durvalumab (Imfinzi) تولید آسترازنکا

داروی جدیدی برای درمان بیماران مبتلا به کارسینومای اوروتلیال متاستاتیک یا پیشرفته موضعی.

 Midostaurin (Rydapt) تولید نوارتیس

برای درمان بیماران بالغ مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) تازه تشخیص داده‌شده که جهش FLT3-مثبت هستند (FLT3+).

Valbenazine (Ingrezza) تولید نوروکرین بیوساینسز

اولین دارو برای درمان بالغین مبتلا به تاردیو دیسکینزیا.