عوارض داروهای ضد رفلاکس

بر اساس مطالعه محققان، داروهای ضدریفلاکس در کودکان زیر یک سال اثری منفی می‌گذارد که این دارو خطر شکستگی استخوان‌های نوزادان را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش نوین دارو به دلیل کامل نشدن میزان رشد مری یا لوله غذای نوزادان پس از شیر خوردن مقداری از غذای آنها از معده به مری باز می گرد که رشد این عضو از بدن در یک سالگی کامل می‌شود که در این سن مری به اندازه کافی بزرگ شده و محتویات غذای کودک دیگر بازگشت پیدا نمی‌کند.

دانشمندان با مطالعه روی ۹۰۰ هزار کودک متوجه شدند داروهای ضد ریفلاکس معده به اندازه ۳۱ درصد خطر شکستگی استخوان‌های شان را افزایش می‌دهد که علتش این است که داروهای ضد ریفلاکس کلسیم و مواد استخوان ساز را کم می‌کند و همین مسئله سبب شکسته شدن استخوان‌های کودکان خواهد شد.

داروهای آنتی اسید به راحتی در دسترس بزرگسالان قرار دارد و بی خطر برای کودکان محسوب نمی‌شوند.

بهتر است داروهای ضد ریفلاکس در مواقع خاص و اوج معده درد به کودکان داده شود.