آیا اولین داروی درمان تینیتوس تائید می‌شود؟

شرکت اوتونومی اخیرا اعلام کرد سازمان غذا و داروی امریکا درخواست بررسی مولکول دارویی جدید این شرکت را برای درمان تینیتوس با نام OTO-311  پذیرفته است.

به گزارش نوین دارو، این مولکول دارویی جدید فرمولاسیون پایدار گاسیکلیدین و انتاگونیست گیرنده NMDA است.

طبق رای سازمان غذا و داروی امریکا، این شرکت مجاز است فاز اول مطالعاتی خود را روی مولکول دارویی فوق برای بررسی ایمنی آن در داوطلبان سالم آغاز کند.OTO-311 به صورت تک دوز و یک طرفه داخل تیمپان تزریق میشود.شرکت کنندگان پس از تزریق آن برای مدت 4 هفته تحت نظر گرفته خواهند شد.

مدیرعامل شرکت اوتونومی میگوید؛ با وجود طبیعت ناتوان کننده عارضه تینیتوس هنوز هم درمانی برای آن وجود ندارد که تائید FDA داشته باشد.

شروع فاز اول مطالعه بالینی قبل از پایان سال 2015، گام مهمی در برنامه های ما برای ورود به بازار درمان تک دوز مبتلایان تینیتوس است.

The Pharma Letter Article، Otonomy 2015.

 

مترجم: دکتر مهدی شاهمیرانی