دلیل تجویز پسیلیوم همراه با اورلیستات

پسیلیوم یا اسفرزه جز ترکیبات فیبردار و از دسته ملین های حجم دهنده می باشد که برای درمان یبوست استفاده میشود.

 

 

✔️ اثربخشی در کاهش وزن:

 

– احتمالا موثر ( possibly effective)

 

– برخی شواهد بالینی اولیه پیشنهاد میکنند که مصرف پسیلیوم ممکن است باعث کاهش وزن و کاهش اشتها در افراد دچار اضافه وزن و چاق شود.

 

– در یک کارازمایی بالینی، مصرف پسیلیوم روزانه تا 12 هفته بطور معنادار باعث کاهش وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن در مقایسه با پلاسبو در افراد چاق یا دچار اضافه وزن شد.

 

– در یک کارازمایی بالینی دیگر، مصرف پسیلیوم همراه با رژیم غذایی خاص بطور معنادار باعث کاهش وزن و اشتها در افراد دچار اضافه وزن یا چاق شد.

 

– برخی شواهد بالینی پیشنهاد میکنند که مصرف پسیلیوم ( تا 3 ساعت قبل غذا) باعث بهبود احساس سیری و پری بعد از غذا میشود.

 

-بااین حال، برخی شواهد بالینی دیگر پیشنهاد میکنند که مصرف پسلیوم نمی تواند بطور معنادار باعث کاهش گرسنگی یا بهبودی در احساس سیری شود.

 

– پسیلیوم به منظور کاهش وزن باید قبل غذا مصرف شود.

 

 

✔️ اثر بخشی در کاهش عوارض جانبی اورلیستات:

 

– احتمالا موثر ( possibly effective)

 

– به نظر میرسد تجویز پسیلیوم همراه با هر وعده تجویز اورلیستات، باعث کاهش عوارض جانبی اورلیستات از جمله: نفخ، دردهای شکمی، بی اختیاری مدفوع، مدفوع چرب، صدای قارقور شکم ( borborygmus ) بدون کاهش در اثربخشی اورلیستات در کاهش وزن میشود.

 

Natural Medicine Comprehensive Database 2016.

 

ترجمه: دکتر مهدی شاهمیرانی