داروهای جدیدی که برای عضو پیوندی معجزه می کنند

یک متخصص و جراح قلب درخصوص داروهای پیوندی گفت: ترخیص داروهای پیوندی از گمرک زمان‌بر است، به همین دلیل این داروها گاهی در بازار به شدت کمیاب می‌شوند.

به گزارش نوین دارو به نقل از فارس، صادق پور در چند سال آینده با ورود داروهای جدید مقدار کارکرد عضو پیوندی افزایش خواهد یافت و انقلاب در ارگان‌های پیوندی ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا داروهای پیوندی در داخل کشور نیز تولید می‌شود گفت: تا جایی که من اطلاع دارم همه این داروها وارداتی هستند و یک بیمار پیوندی باید برای همیشه داروی ضد رد پیوند استفاده کند. همچنین ملزم است که آزمایش‌هایی همچون اکو، MRI و بیوپسی را انجام دهد.

صادق پور افزود: در 3-2 سال اخیر داروهای پیوند قلب تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و وزارت بهداشت بیمه‌ها را ملزم کرده که داروهای پیوند قلب را پوشش دهند.