آیا مصرف کارنیتین تداخل دارد؟

آیا مصرف کارنیتین در بیماران هایپوتیرویید که تحت درمان با لووتیروکسین هستند، تداخل دارد؟

1-       نچرال مدیسین:

 

شدت تداخل : متوسط

احتمال وقوع: احتمالا ( probable )

سطح شواهد: B

 

– به نظر میرسد مصرف ال کارنیتین اثرات انتاگونیستی محیطی بر هورمون تیروئید داشته باشد و این اثر را از طریق مهار ورود هورمون تیروئید به داخل هسته سلولی اعمال میکند.

 

– مصرف ال کارنیتین به نظر میرسد که باعث کاهش برخی علائم هایپرتیروئیدیسم میشود.

 

– بطور تئوری، مصرف ال کارنیتین ممکن است باعث کاهش اثربخشی هورمونهای تیروئیدی شود.

 

Natural Medicine Database 2016.

 

 

2-       بنظر میرسد کارنتین و هورمون تیروئید بطور متقابل اثرات انتاگونیستی برروی هم داشته باشند.

 

در بیماران هایپوتیروئید، دفع ادراری کارنیتین کاهش پیدا میکند و از طرفی دیگر مصرف لووتیروکسین باعث افزایش دفع ادراری کارنیتین میشود.

 

محققین براین فرض هستند که مصرف کارنیتین در بیماران دچار کم کاری تیروئید با علایم خستگی، میتواند باعث افزایش و بهبود کیفیت زندگی و رفع خستگی آنان شود. ولی هنوز مطالعات بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

 

دکتر مهدی شاهمیرانی