درمان سرطان پروستات با لوتيشيوم PSMA

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: يکي از جديدترين کارهايي که در اين مرکز در حال انجام است، درمان بيماران نورواندوکرين با لوتيشيوم اوکتروتيد و درمان بيماران سرطان پروستات با لوتيشيوم PSMA است؛ که براي اولين بار در ايران انجام و در منطقه نيز به ندرت اين درمان انجام مي‌شود.

دکتر سيد رسول زکوي ادامه داد: اين دارو براي درمان متاستازهاي نواحي مختلف بدن از سرطان‌ها به کار برده مي‌شود و در جهان و تنها چند سالي است؛ که مطرح شده است.

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد: اين دارو در طرحي مشترک ميان مرکز تحقيقات پزشکي هسته‌اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و سازمان انرژي اتمي ايران توليد شده است.

رييس مرکز تحقيقات پزشکي هسته‌اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيان کرد: داروي PSMA توليد شده در مراحل اوليه و داراي هزينه سنگيني است که در همه جاي ايران نمي‌توان توليدش کرد از اين جهت دارو براي بخش پزشکي هسته‌اي توليد و تعدادي از بيماران به اين شکل درمان شده‌اند.

وي عنوان کرد: داروي PSMA آنتي‌ژني است که در ديواره سلول‌هاي سرطان پروستات وجود دارد و ما توانسته‌ايم آنتي‌بادي اين آنتي ژن را با لوتيشيوم توليد کنيم.

دکتر زکوي خاطر نشان کرد: دارو در سلول‌هاي سرطاني تجمع و آنها را تحت تابش قرار مي‌دهد تا نابود شوند و بيشتر براي بيماراني مفيد است؛ که درمان خود را به شکل جراحي پروستات، راديوتراپي و هورمون تراپي انجام داده‌اند؛ اما پاسخ به درمان دريافت نکرده‌اند.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد: براي اين دسته از بيماران معمولا ديگر کاري نمي‌شود انجام داد و تنها با اين درمان مي‌شود طول عمر و کيفيت زندگي بيمار را ارتقاء داد.

 وي تاکيد کرد: توليد اين دارو کار جديدي است و در حال حاضر کيت‌هاي آن در اروپا وجود دارد؛ اما به دليل هزينه هنگفت نمي‌توان از اين کيت‌ها استفاده کرد و بسيار خرسنديم که انرژي اتمي کشور توانسته به ما در توليد اين دارو کمک کند.

زکوي يادآور شد: هر دُز مورد استفاده از اين دارو در خارج از کشور براي بيمار 60 هزار يورو تمام مي‌شود و  در اروپا نيز تلاش مي‌شود از طريق خيرين هزينه درمان اين بيماران پرداخت شود.

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيان داشت: بيماران نورواندوکرين نيز با اين روش براي اولين بار در ايران در حال درمان هستند. در حال حاضر جهت دريافت پاسخ درمان اين بيماري از بيماران هزينه‌اي دريافت نمي‌شود؛ اما به زودي قيمت تمام شده اين دارو براي شهروندان کشور مشخص مي‌شود.

وي در ادامه از برنامه‌ريزي براي خريد دو دستگاه مهم در بخش پزشکي هسته‌اي به همت مسئولان دانشگاه خبر داد و گفت: در طول سه ماه گذشته با حمايت معاون توسعه دانشگاه، اتفاقات بسيار خوبي جهت خريد دستگاه‌هاي اصلي بخش پزشکي هسته‌اي که دستگاه‌هاي «اسپکت» مي‌باشند رخ داده است.

رييس مرکز تحقيقات پزشکي هسته‌اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيان داشت: دستگاه هاي بخش پزشکي هسته‌اي بسيار قديمي و برخي مربوط به دو دهه قبل هستند و کارايي لازم را جهت درمان بيماران ندارند.

وي اضافه کرد: بخش پزشکي هسته‌اي داراي دو دستگاه اسپکت بوده است؛ که يکي را به دليل فرسودگي و خرابي بسيار در ساليان گذشته از دست داده و دستگاه ديگر را در سال 1380خريداري کرده است؛ که اين دستگاه نيز حدود 15 سال عمر دارد؛ اما بسيار فرسوده شده است.

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ابراز داشت: دستگاه اسپکت و اسپکت سيتي اصلي‌ترين کار پزشکي هسته‌اي را انجام مي‌دهند به اين شکل که پس از تزريق ماده راديواکتيو به داخل بدن به وسيله اين دستگاه‌ها مي‌توانيم تصوير ماده راديواکتيو را ديده و تمام اسکن‌هايي پزشکي هسته‌اي را با اين روش تهيه کرد.

وي زمان ورود و نصب دستگاه هاي مربوطه را سه ماه آينده عنوان کرد و گفت: در پزشکي هسته‌اي هر اندازه دستگاه‌ها پيشرفته تر و به روز تر باشند تصاوير کيفيت بهتري پيدا کرده و بيمار ميزان اشعه کمتري دريافت مي‌کند؛ که اميدواريم با نصب دستگاه‌هاي فوق در تابستان سال جاري به اين مهم دست پيدا کنيم.