کشف دارویی برای کاهش 60 درصدی کلسترول مضر

دانشمندان موفق به کشف دارویی شده اند که با کاهش 60 درصدی کلسترول مضر خون می تواند از حمله قلبی و سکته جلوگیری کند.

به گزارش نوین دارو روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت: دانشمندان موفق به کشف دارویی شده اند که با کاهش 60 درصدی  کلسترول مضر خون می تواند از حمله قلبی و سکته جلوگیری کند.

پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین در مقاله‌ای نوشت که این دارو از دسته (آنتی بادی مونوکلونال (evolocumab  است که باعث کاهش چربی مضر خون می شود.

گاردین در ادامه نوشت: آزمایش این دارو بر روی 27 هزار بیمار نشان داده است آن دسته بیمارانی که از این دارو استفاده کرده اند کلسترول بد (مضر) موجود در خون آنها حدود 60 درصد کاهش پیدا کرده است.

گاردین افزود: بیمارانی که در این آزمایش از آنها استفاده شده است همگی از داروهای کاهش دهنده چربی خون استفاده می کردند. با وجود این، مشاهده شده است بیمارانی که از این داروی جدید استفاده کرده اند کلسترول مضر خونشان به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در این دسته از بیماران نسبت به کسانی که از این دارو استفاده نکرده اند احتمال حمله قلبی و یا سکته بسیار کاهش یافته است.

گاردین در ادامه افزود: این بررسی نشان داده است از هر 74 نفری که از این دارو استفاده کرده اند، در  دو  نفر  از آنها از حمله قلبی و سکته جلوگیری شده است.