راهکار FDA برای توقف آزمایش دارو روی نمونه حیوانی

در حال حاضر انواع دارو‌ها و روش های درمانی در مدل‌های حیوانی آزمایش می شود.

سازمان غذا و داروی آمریکا با یک شرکت تولید‌کننده اندام‌ بر روی تراشه توافق نامه‌ای انقعاد کرده است که انتظار می‌رود نتیجه آن پایان آزمایش دارو و روش‌های درمانی بر روی مدل‌های حیوانی باشد.

به گزارش نوین دارو در حال حاضر انواع دارو‌ها و روش های درمانی در مدل‌های حیوانی آزمایش می شود. سازمان عذا و دارو و یک شرکت تولیدکننده اندام بر روی تراشه به نام Emulate توافقی را انعقاد کردند که احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیک اندام بر روی تراشه(Chip) جایگزین مدل‌های حیوانی برای آزمایش دارو شود.

فناوری اندام بر روی تراشه شامل تراشه‌هایی به اندازه شست دست است. بر روی این تراشه کانال‌هایی قرار دارد که حاوی سلول ‌های زنده انسان است و عملکرد اندام‌های مختلف را شبیه‌سازی(simulation) می‌کند. برای مثال محققان با استفاده از سلول‌های ریه انسان موفق به شبیه‌سازی ریه‌ روی تراشه شده‌اند و با استفاده از آن عملکرد و اثر تمام داروها را بررسی می‌کنند. نتایج این آزمایش دقتی به اندازه آزمایش دارو روی ریه انسان یا مدل‌های حیوانی دارد.

قرار است در این طرح تحقیقاتی، سلول‌های کبد انسان به منظور آزمایش داروهای مختلف بر روی تراشه کشت داده شوند.

نتیجه موفقیت آمیز این طرح علاوه بر جلوگیری از آسیب به مدل های حیوانی، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از اثر دارو بر انسان داشته باشید.