چرا قیمت یک دارو در داروخانه‌های مختلف، متفاوت است؟

عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران گفت: قیمت دارو در سراسر کشور یکسان بوده و البته ممکن است قیمت داروهای یکسان با برندهای مختلف اندکی متفاوت باشد.

به گزارش نوین دارو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسام الدین شریف نیا عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران در خصوص نحوه قیمت گذاری دارو در نظام سلامت اظهار داشت: قیمت دارو در سراسر کشور یکسان بوده و توسط کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تعیین می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت خرید داروهای بدون نسخه با آنچه بر روی بسته بندی آن درج شده، متفاوت است، افزود: علت تفاوت قیمت فروش دارو با قیمت ثبت شده روی بسته بندی غالبا به دلیل تغییر صورت گرفته در قیمت دارو توسط شرکت تولیدی و عدم تغییر قیمت بسته بندی توسط این شرکت‌ها است.

وی ادامه داد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در هنگام فروش داروهای بدون نسخه (otc)، مبلغ اندکی از سوی داروخانه‌ها با عنوان حق فنی از بیماران اخذ می‌گردد که بر اساس آن داروساز مسئولیت قانونی توزیع دارو را بر عهده می‌گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو هرگز نباید متوجه مردم شود، گفت: افزایش قیمت دارو مانند غالب کشورهای پیشرفته در حوزه نظام سلامت دنیا باید توسط بیمه‌ها و البته با روش‌های علمی انتخاب دارو برای پوشش بیمه‌ای پرداخت شود.