اختلال استاتین با گریپ فروت

اگر برای کاهش کلسترول از استاتین ها استفاده می کنید، مصرف گریپ فروت یا آب این میوه می تواند با این داروها اختلال ایجاد کند. با پزشک خود درباره احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن داروهای کاهنده کلسترول به واسطه مصرف آب گریپ فروت صحبت کنید.

بهتر است بین مصرف آب گریپ فروت و داروهای کاهنده کلسترول چند ساعت فاصله باشد. به عنوان مثال، صبح می توانید آب گریپ فروت مصرف کرده، اما استاتین را بعد از ظهر مصرف کنید. این برنامه اغلب توصیه می شود زیرا کبد هنگام شب کلسترول بیشتری تولید می کند.