عوارض داروی ایندرال

دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص عوارض داروی ایندرال و پروپرانولول گفت: «اگر این داروها به صورت طولانی مدت مصرف می‌شوند، بهتر است در یک دوره مشخص مورد استفاده قرار گیرند.»

به گزارش نوین دارو دکتر سید مهدی سجادی افزود: «مصرف این دارو قبل از غذا تاثیر بیشتری دارد. از جمله عوارض این دارو می‌توان به کاهش توانایی جنسی در برخی افراد، اضطراب و… اشاره کرد.»

وی افزود: «اگر فردی با مصرف این دارو دچار عوارضی شد بهتر است با مراجعه به پزشک دوز مصرف این دارو را کاهش دهد.»