پزشکانی که از شرکت‌های داروسازی پول می‌گیرند

محققان آمریکایی با بررسی وب سایت گزارش دهنده پرداخت پول و هدیه از سوی کمپانی های داروسازی و تجهیزات پزشکی به پزشکان و نظرسنجی از ۳۵۰۰ بیمار دریافتند در طول سال گذشته، ۶۵ درصد از بیماران به پزشکانی مراجعه کرده بودند که از کمپانی های داروسازی و تجهیزات پزشکی پول و هدیه دریافت کرده و تنها ۵ درصد بیماران از این ارتباط مطلع بودند.

به گزارش نوین دارو به نقل از مهر، به گفته محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، شرکت‌های داروسازی با پرداخت پول یا دادن هدیه به پزشکان، نفوذ خود را بیشتر می کنند و بیماران باید بدانند که آنچه که پزشک شان برای آنها تجویز می کند همیشه به خاطر نفع آنها نیست و گاهی اوقات با در نظرگرفتن منفعت شرکت داروسازی و تجهیزات پزشکی، تجویز می شوند.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بسیاری از پزشکان آمریکایی از شرکت‌های داروسازی پول دریافت می کنند اما تعداد کمی از بیماران از این روابط مالی مطلع هستند.