تداخل دارویی ارگوتامین سی

مصرف همزمان ارگوتامین سی با ساير آلكالوئيد‌هاي ارگو يا داروهاي تنگ كننده عروق ممكن است ايسكمي عروق محيطي و گانگرن شود.

به گزارش نوین دارو استعمال زياد دخانيات همراه با ارگوتامين ممكن است موجب بروز ايسكمي عروق محيطي گردد. به دليل داشتن كافئين در اين فراورده مصرف همزمان با ساير داروهاي محرك CNS موجب تحريك بيش از حد CNS مي‌گردد. مصرف همزمان ليتيم همراه با کافئین ممکن است دفع ادراری لیتیم را افزايش داده و اثر درماني آن را كاهش دهد.

ملاحظات اختصاصی

علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی داروهای مسدودكننده آلفا- آدرنرژیك، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:

 

۱- مصرف این دارو با شروع اولین علائم سردرد، و یا بلافاصله بعد از شروع آن، بیشترین اثر را خواهد داشت. بعد از مصرف دارو، بیمار باید در محیطی آرام و كم نور استراحت كند.

۲- دارو باید در یك ظرف مقاوم به نور نگهداری شود.

۳- برای تعیین امكان ارتباط بین بعضی از غذاها و شروع سردرد، سابقه رژیم غذایی بیمار معلوم گردد.

۴- با قطع مصرف دارو ممكن است سردردهای واجهشی و یا افزایش مدت یا دفعات بروز سردرد اتفاق افتد.

۵- در صورت تنگی شدید عروق همراه با نكروز بافتها، تزریق وریدی نیتروپروساید سدیم یا تزریق داخل شریانی تولازولین، و نیز تزریق وریدی هپارین و دكستران ۴۰ ده درصد در دكستروز پنج درصد تزریقی ممكن است از ترومبوز و توقف خون در عروق جلوگیری كند.