مکمل دارویی «Cla» ضد سرطان رونمایی شد

طی یک ماهه اخیر آخرین تحقیقات و یافته‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران رونمایی شد، یکی از این محصولات رونمایی شده مکمل دارویی «Cla» ضد سرطان بود که تیم تحقیقاتی دکتر اکبرتقی‌زاده استاد تمام دانشگاه تبریز انجام داده بودند .

به گزارش نوین دارو در ترکیبات ضد سرطانی Cla از مواد اولیه با کیفیت و خلوص بالا که فاقد هرگونه میکروارگانیسم و عناصر سنگین است، استفاده شده است.

نتایج تحقیقات نشان داده است برخی از ایزومرهای این ترکیبات در مقابل گرفتگی عروق، سکته قلبی و مغزی، فشار خون، چاقی، تصلب شرائین و سایر بیماری‌ها مفید و موثر است و در جهت پیشگیری نیز راهکار مفید و مطمئنی به شمار می‌آید.