توصیه دارویی وزیر بهداشت به پزشکان

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه همه نوع دارو برای بیماران صعب العلاج در کشور وجود دارد، گفت: پزشکان متخصص خون و سرطان داروهای داخلی را تجویز کنند.

به گزارش نوین دارو به نقل از مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی با اشاره به هزینه داروهای بیماران خاص گفت، تامین داروهای داخلی را حمایت می کنیم اما داروهای خارجی هزینه بیشتری را برای بیماران به دنبال دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه همه نوع دارو برای بیماران صعب العلاج در کشور وجود دارد، گفت: از کسانی که متخصص خون و سرطان هستند خواستاریم که داروهای داخلی را تجویز کنند.