«کاناکینوماب» برای درمان 3 سندرم تب دوره‌ای نادر

سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی 3 اندیکاسیون جدید را برای کاناکینوماب canakinumab (با نام تجاری Ilaris و محصولی از شرکت Novartis) که نوعی مهارکننده اینترلوکین -1- بتا است، تائید کرده است.

سندرم دوره‌ای مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز دهنده توموری (TRAPS)، سندرم هیپرایمونوگلوبولین D / کمبود موالونات کیناز (HIDS/MKD) و تب فامیلیال مدیترانه (FMF)، 3 سندرمی هستند که در این میان می‌توانند از مزایای کاناکینوماب بهره‌مند شوند. هر 3 این سندرم‌های ارثی با حملات دوره‌ای تب و التهاب، همراه با دردهای عضلانی شدید تظاهر می‌یابند. تا به امروز، درمان تائید شده‌ای برای TRAPS یا HIDS/MKD وجود نداشته است.

با این بیانیه جدید، بیماران مبتلا به TRAPS و HIDS/MKD، 2 بیماری دردناک و تهدیدکننده زندگی، برای نخستین‌بار به درمانی دسترسی پیدا کرده‌اند که ممکن است به ارتقای کیفیت زندگی آنها کمک کند.

تخمین زده می‌شود TRAPS، یک نفر را در هر یک میلیون فرد درگیر کرده و پس از FMF، دومین سندرم تب عود کننده ارثی است. بیش از 1000 نفر در سراسر دنیا مبتلا به این بیماری تشخیص داده شده‌اند.

سندرم FMF به‌طور اولیه افرادی را که از نواحی مدیترانه آمده‌اند، خصوصا جمعیت ارمنی، عرب، ترکیه یا با اصل و نسب یهودی را درگیر می‌کند. این اختلال 1 نفر را در هر 200 تا 1000 فرد در این جمعیت متاثر می‌کند. شیوع آن در دیگر جمعیت‌ها کمتر شایع است.

سندرم HIDS/MKD نیز یک بیماری بسیار نادر است که اغلب در اروپای غربی، خصوصا در هلند و فرانسه، یافت می‌شود، اما در همه گروه‌های نژادی توصیف شده است.

شایع‌ترین عوارض جانبی برای این اندیکاسیون‌ها، واکنش در محل تزریق و افزایش حساسیت به عفونت، به دلیل اثرات ساپرس کنندگی ایمنی دارو است.

کاناکینوماب اخیرا برای سندرم تب دوره‌ای نادر دیگری، با نام سندرم‌های دوره‌ای مرتبط با cryopyrin و برای آرتریت سیستمیک فعال ایدیوپاتیک جوانان تائیدیه گرفته است.