ماجرای تغییرات در کد داروهای خاص چیست؟

مدیرکل دفتر خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: به دلیل جلوگیری از سوء استفاده و قاچاق، تغییراتی در کد برخی داروهای خاص و گرانبها با هماهنگی سازمان غذا و دارو اعمال خواهد شد.

به گزارش نوین دارو به نقل از ایرنا، حنان حاجی محمودی گفت: داروهایی مانند انسولین قلمی یا آلبومین به دلیل بهای گران احتمال مصرف های غیردرمانی و قاچاق دارند که جهت نظارت بیشتر بر نحوه توزیع آنها تغییراتی در کد این دسته از داروها اعمال خواهد شد تا پس از خروج از داروخانه، امکان بازگشت به گردش دارویی کشور را نداشته باشند.

وی افزود: یارانه دارو در گذشته به شرکت های تولید کننده پرداخت می شد اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت، سازمان های بیمه گر موظف به هدایت یارانه های دارویی شدند و بر اساس این ماموریت نظارت بر توزیع اقلام دارویی خاص توسط داروخانه ها به بیمه شدگان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه 2 هزار و 400 قلم دارو تحت پوشش این بیمه قرار دارد، افزود: حدود 2 هزار و 58 قلم از این داروها تحت پوشش عمومی بوده و داروهای بیماران خاص، متابولیک و شیمی درمانی با مجوز خاص ارایه می شوند که هم مشمول تعهد بیمه و هم یارانه هستند.

او اضافه کرد: برخی داروها برای بیماران کلیوی، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و ام. اس. در بخش بیمه گری نشانه دار بوده و بسته های خدمتی ویژه ای دارند که با فرانشیز رایگان از داروخانه هایی با مجوز خاص ارایه می شوند و از این رو در این زمینه سوء استفاده کمتری مشاهده می شود.

حاجی محمودی اضافه شدن هرگونه داروی جدید به فهرست تحت شمول بیمه سلامت را با توجه به بدهی قابل توجه این سازمان مشروط به تامین منابع عنوان کرد و گفت:  بدهی بیمارستان ها در بخش بستری تا اردیبهشت و داروخانه ها تا شهریور ماه امسال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: 40 هزار میلیارد ریال قرار شده تا پایان سال به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت شود که در صورت تخصیص، بدهی بیمارستان ها تا شهریور ماه تسویه شده و همچنان 1395 با بدهی نیمی از سال به پایان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه گفت: با توجه به هدر رفتن بخشی از منابع سازمان های بیمه گر و نظام سلامت، سطح بندی خدمات در راستای مدیریت منابع با همکاری وزارت بهداشت پیش برده خواهد شد چرا که ارایه بسیاری خدمات تخصصی مانند ام. آر. آی توسط پایین ترین سطوح مانند آزمایشگاه های خصوصی در مواردی موجب تقاضای القایی به بیمه شدگان شده است.

او افزود: اقدام های نظارتی و هدایت بیمه شدگان در چارچوب نظام ارجاع و سطح بندی خدمات موجب مدیریت دقیق تر هزینه ها و منابع خواهد شد که از جمله می توان تغییر شیوه سنتی بررسی اسناد بیمه ای ارسالی از سوی موسسه هاست.

حاجی محمودی بیان کرد: بیش از 10 میلیون تن با اجرای طرح تحول نظام سلامت زیر پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفتند که با توجه به ثابت ماندن تعداد نیروهای انسانی این سازمان، حرکت به سوی استفاده از فناوری اطلاعات در قالب بهره گیری از اسناد مکانیزه و سیستم هوشمند پیگیری می شود تا تاخیر بررسی اسناد بیمه ای به کمترین زمان ممکن کاهش یابد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت موجب تغییرات زیادی در ارزش نسبی خدمات شد که تلاش داریم تا بررسی اسناد بستری، خدمات دارویی و پاراکلینیکی با استفاده از نرم افزارهای نوین هماهنگ شود که در نتیجه فرایندهای نظارتی ارایه خدمات و دریافت خدمت توسط بیمه شدگان را نیز متحول خواهد کرد.

همایش سراسری معاونان درمان و رییسان اسناد پزشکی سازمان بیمه سلامت ایران به مدت 2 روز به میزبانی جزیره قشم در حال برگزاری است.