گل «گیاه خرزهره» را نچینید

یک ماده سمی در گیاه خرزهره وجود دارد که روی بافت قلب اثر می کند و می تواند باعث ایست قلبی و ایجاد ضربانات نامنظمی در قلب و در نهایت منجر به مرگ افراد می شود.

به گزارش نوین دارو دکتر شاهین شادنیا، متخصص سم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامه «یک نکته، یک متخصص» با بیان این مطلب افزود: مسمومیت گیاهی با گیاه خرزهره خیلی شایع اتفاق می افتد و زیاد هم دیده می شود به این خاطر که بیشتر در دسترس شهروندان بیشتر قرار دارد.

 وی ادامه داد: خیلی از افراد این گیاهان را در باغچه هایشان می کارند چون اعتقاد بر این است که گیاه خرزهره باعث می شود پشه ها از محیط منزل دور شوند. از این رو مردم این گیاه را در حیاط و یا باغچه های منزلشان می کارند؛ حتی این گیاه را در کنار خیابان ها و پارک ها نیز مشاهده می کنیم.

این متخصص سم شناسی در ادامه بیان کرد: تمام قسمت های این گیاه اعم از گل، دانه، برگ و ساقه اش حاوی یک ماده سمی است که روی بافت قلب اثر می کند، اثرات شبیه به دارویی مثل دیگوکسین را دارد که روی قلب اثر می کند و می تواند باعث ایست قلبی و ایجاد ضربانات نامنظمی در قلب شود و در نهایت منجر به مرگ افراد می شود.

رئیس بخش ای سی یو مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در پایان اظهارداشت: به همین خاطر ما توصیه می کنیم که اگر در باغجه منازلمان این گیاهان را داریم و یا اگر در پارکها می رویم و و این گیاهان را می بینیم؛ خیلی مراقبت کنیم بچه هایمان چون گلهای قشنگی دارند این گلها را نکنند و به دهانشان نبرند؛ چرا که این ماده فوق العاده سمی و کشنده است و درمان اختصاصی که باید برای آن انجام شود متاسفانه خیلی گرانقیمت است و هزینه بسیار بالایی دارد و بسیاری از موارد تا شروع درمان ممکن است زمان زیاد ببرد و ناخواسته منجر به مرگ افراد شود.