نگاهی به یک داروی جدید

نام ژنریک:Aliskiren              

نام تجاری:Tekturna®                 

گروه فارماکولوژی: مهار‌کننده مستقیم رنین

 اشکال دارویی:Tab.150mg-300mg

موارد مصرف: ضد هایپرتانسیون

نکته:

این دارو می‌تواند به‌صورت انفرادی یا در کنار سایر داروهای ضد فشارخون در کنترل این بیماری عمل نماید.

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:

جذب این دارو ضعیف است و پیک غلظت سرمی آن یک تا سه ساعت و زمان رسیدن به غلظت ثابت 7 تا 8 روز و نیمه‌عمر آن 24 ساعت است.

مقدار مصرف: این دارو در درمان فشارخون بالا با دوز 150mg  یک‌بار در روز شروع شده که می‌توان آن را تا 300 mg در روز افزایش داد.

 

نکته:

دوزهای بالاتر این دارو در کنترل فشارخون بالا اثری ندارد و فقط می‌تواند باعث افزایش بروز اسهال شود.

عوارض جانبی احتمالی:

آنژیوادم، ریفلاکس معده به مری، اسهال، دیس‌پپسی، راش، درد شکمی

احتیاطات و منع مصرف‌ این دارو:

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:

تشنج، افت فشارخون، بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های کبدی، دیالیز، هایپوکالمی و هایپرکالمی، CAD-8- هایپوناترمی، انواع جراحی‌ها، دیابت، آنژیوادم، در سالمندان، تنگی در شریان‌های کلیوی، در کودکان، کاهش حجم خون، تنگی شریان آئورت، سیروز کبدی.

تداخلات دارویی:

1-            افزایش سطح خونی این دارو در مصرف هم‌زمان با کتوکونازول و آتورواستاتین.

2-            در مصرف هم‌زمان با مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسیون و آنتاگونیست‌های گیرنده آنژیوتانسیون موجب افزایش سطح پتاسیم خون می‌شود.

3-            در مصرف هم‌زمان با سایر داروهای ضد فشارخون بالا و داروهای مدر می‌تواند موجب کاهش فشارخون شود.

4-            کاهش سطح خونی وارفارین در مصرف هم‌زمان با دارو.

مصرف در دوران بارداری: این دارو در 3 ماهه اول بارداری جزو گروه C و در 3 ماهه دوم و سوم جزو گروه D است.

 مصرف در دوران شیردهی:  مصرف این دارو در این دوران ممنوع است.

نکته‌های مهم برای بیماران:

1-            احتیاط دوز مصرف این دارو برای بیماران دچار نارسایی کلیوی.

2-            در صورت بروز بارداری دارو باید قطع شود.

3-            در صورت بروز آنژیوادم دارو باید قطع شود.

4-            اثرات ضد فشارخونی بالای این دارو معمولاً طی دو هفته در بیمار ظاهر می‌شود.