سلامت روان، سلامت خانواده و جامعه

مهم ترین هدف گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت، اشاعه دانش سلامت روان و تغییر سبک زندگی به سمت ارتقای سلامت روحی افراد است.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، لعيا باستاني، مدير گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت با اشاره به برنامه‌هایی که نگاه فوق الذکر را پیگیری می‌کنند، می‌گوید: در برنامه «به رنگ زندگی» که یک هفته درمیان با گروه خانواده به شکل چرخشی روی آنتن می‌رود تلاش کردیم وارد حوزه‌های روانشناسی بالینی و روانشناسی کودک و نوجوان شویم ضمن اینکه در برنامه «سایبان سلامت» که به شکل اختصاصی در حوزه آسیب‌ها و اختلال‌های رفتاری و مسائل و مشکلات روانشناختی گام برمی‌داریم با حضور کارشناسان این حوزه شنوندگان را به سمت مهارت‌های مناسب دراین حوزه سوق می‌دهیم.
باستانی در ادامه می‌افزاید: رشته من روانشناسی است و سعی کردم در گروه بهداشت روان داشته‌ها و دانشم را در مسیر برنامه سازی توامان به کار بگیرم. در یک نگاه کلی مسائل مرتبط با تربیت کودکان را در برنامه «کودک من»؛ مهارت‌های ارتباطی را در برنامه «یکی مثل همه»؛ مهارت آموزی به کودکان را در برنامه «رنگین کمان» دنبال می‌کنیم.
مدیر گروه سلامت روان با اشاره به ضرورت توجه به سالمندان به تولید برنامه «شور زندگی» اشاره می‌کند که نکاتی مفید درباره تعامل با آنها و نکات تخصصی در دنیای سالمندی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.
توجه به محیط زیست نیز در گروه سلامت روان دیده می‌شود. به گفته باستانی برنامه «افرا» با برقرار کردن ارتباط میان محیط زیست و رواشناسی سعی کرده آسیب‌هایی که افراد به محیط زیست می‌زنند را بررسی کند. مدیرگروه سلامت روان در پایان تحلیل روانشناختی فیلم‌های سینمایی در برنامه «تصویر خیال» با حضور کارشناسان این حوزه و معرفی کتاب‌های مناسب در حوزه روانشناسی در برنامه «یک روز یک کتاب» را از جمله برنامه‌‌هایی می‌داند که نیاز مخاطب این رادیو را برآورده می‌کند.