قابل رویت شدن نتایج کمیته فنی برای شرکتها

رئیس اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از ایجاد مکانیسم پاسخگویی شفاف و تسهیل در امور مربوط به اربان رجوع خبر داد و گفت: از این پس نتایج کمیته فنی برای شرکتها قابل مشاهده  خواهد بود.

به گزارش نوین دارو مهندس مهدی پرهیزکار از ایجاد مکانیسم پاسخگویی شفاف و تسهیل در امور مربوط به اربان رجوع خبر داد و  اظهار داشت: در اقدامی  قابل توجه از این پس نتایج کمیته فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق کارتابل الکترونیکی هر شرکت در سامانه ثبت تجهیزات پزشکی قرار گرفته و  بر اساس کد رهگیری  برای آنان قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای دولت الکترونیک و ایجاد فرهنگ پاسخگویی الکترونیکی و شفاف سازی اطلاعات صورت گرفته است تصریح کرد:  تا زمان بهره برداری و عملیاتی شدن استفاده از نرم افزار کمیته فنی، دسترسی شرکتها به نتایج آراء کمیته فنی از روش مذکور قابل امکان است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: روزانه تعداد بسیار زیادی از شرکتهای حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی پیگیر نتایج کمیته فنی هستند که این اقدام اداره کل تاثیر قابل توجهی در تسهیل و تسریع امور آنها خواهد داشت.