تغییر قیمت دارو را از این طریق پیگیری کنید

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو  با تاکید براینکه در دارو افزایش قیمت دارو نداشته ایم، گفت: کوچکترین تغییر قیمت برای عموم در سامانه قابل استعلام است.

به گزارش نوین دارو دکتر اکبر عبدالهی اصل اظهار داشت: اگر داروخانه ای در قبال ارائه دارو وجهی بیشتر از قیمت مصوب از مراجعه کنندگان دریافت نماید  تخلف محسوب شده و با  و حتما با آنها برخورد می شود.

وی همچنین اضافه کرد: داروخانه ها موظف هستند همانطوریکه در هنگام افزایش قیمت دارو، ارائه آنرا با قیمت جدید اعمال می کنند؛ در زمان کاهش هزینه نیز باید قیمت جدید را ملاک اخذ وجه قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم مطابقت وجه دریافتی توسط داروخانه ها و قیمت درج شده روی دارو نیز اشاره کرد و عنوان داشت: در مورد داروهای OTC یا بدون نسخه، هیچ مغایرتی بین مبلغ دریافتی از مصرف کننده و قیمت روی بسته بندی دارو پذیرفتنی نیست.

این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در مورد قیمت دارهای نسخه دار نیز خاطرنشان کرد: برای این قبیل داروها سامانه ای ایجاد شده است که آخرین قیمت داروها برآن مندرج است و به محض کوچکترین تغییری اعم از افزایش یا کاهش قیمت برای عموم قابل مشاهده و استعلام است.

دکتر عبدالهی در پایان از مردم خواست تخلفات را به 1490 گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.