سویا خوراک دام نیست

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو با ابراز تاسف از برخی مطالب منتشر شده اشتباه در شبکه های مجازی درباره فرآورده های غذایی تاکید کرد: سویا خوراک دام نیست.

به گزارش نوین دارو، نسترن محمدی از مردم خواست اطلاعات درست را از منابع موثق اخذ کنند و افزود: انتشار اخبار دروغ در شبکه های مجازی، هیچ سودی به جز ایجاد بدگمانی نسبت به نهادهای نظارتی و تشویش اذهان عمومی ندارد.

وی اضافه کرد: بسیاری از اطلاعات منتشر شده در فضاهای مجازی مربوط به فرآورده های غذایی، اشتباه است.

وی افزود: اخیرا در یکی از شبکه های مجازی که داعیه دهان پر کن بازگشت به تغذیه سالم و سنتی دارد کنجاله (بازمانده جامد پس از روغن کشی دانه) سویا را محصول تفاله پس از روغن کشی تعریف کرده و از مردم خواسته از مصرف سویا یا بزعم آنان غذای دام پرهیز شود درحالیکه این شکل سویا، نوع تصفیه شده ای از پروتئین سویا و غنی از پروتئین است.

محمدی ادامه داد: این فرآورده از آرد سویایی که چربی آن گرفته شده تهیه می شود و فاقد چربی و کربوهیدرات است؛ این فرآورده به عنوان بهبود دهنده بافت فرآورده های گوشتی، افزایش محتوای پروتئینی و بهبود طعم مصرف می شود.

وی یادآور شد: هیچگونه اخبار در حوزه فرآورده های غذایی را نباید بر اساس مطالب شبکه های مجازی که مانند قارچ همه جا روییده اند و عموما نیز با اهداف خاص شکل می گیرد، پذیرفت مگر اینکه اصالت آنها مورد تائید خبرگان و نهادهای متخصص امور باشد.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو در مورد کنستانتره سویا نیز گفت: این فرآورده غذایی ، حاوی 70 درصد پروتئین است و نوعی سویای بدون آب به شمار می رود.

به گفته محمدی، این محصول ، فاقد سبوس، چربی و کربوهیدارت بوده و در فرآورده های مخصوص صبحانه، غذاهای آماده و گوشتی مصرف می شود.