امروز و فردا مطالبات داروخانه‌ها پرداخت می‌شود

وزیر رفاه گفت: ظرف امروز و فردا هزار میلیارد تومان از طلب وزارت بهداشت از بیمه سلامت به مراکز درمانی و داروخانه‌ها پرداخت می شود.

به گزارش نوین دارو به نقل از فارس، علی ربیعی گفت: مجموع مطالبات سازمان بیمه سلامت 88 هزار میلیارد تومان است که تاکنون 55 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وزیر رفاه درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد درمانی گفت: ظرف امروز و فردا هزار میلیارد تومان از طلب وزارت بهداشت از بیمه سلامت در میان مراکز طرف قرارداد توزیع خواهد شد.

وی افزود: برای تامین اجتماعی نیز تدابیری اندیشیده شده تا بدهی‌ها در آنجا هم تسویه شوند.

ربیعی گفت: هرچند هزینه های درمانی بسیار بیشتر از میزان جمع آوری نقدینگی از محل نه بیست وهفتم است اما تلاش می شود بزودی پرداخت بدهی ها در سازمان تامین اجتماعی نیز به حد قانونی برسد.