تحريم تجهيزات پزشکي توسط امريکا يک کار ضد بشري است

معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو درخصوص تحريم برخي تجهيزات پزشکي توسط امريکا گفت: تحريم اين تجهيزات به کشور توسط امريکا يک کار ضد بشري است زيرا اکثر اين تجهيزات کاربرد تشخيصي و درماني دارند و ورود اين کالاها به فهرست دريافت مجوز خاص، جز به خطر انداختن سلامت مردم پيام ديگري ندارد.

به گزارش نوین دارو دکتر رسول ديناروند ضمن بيان اين مطلب افزود: اين که صادرات کالاهاي امريکايي نياز به مجوز خاصي به نام اُفک از امريکا را دارند، چيز جديدي نيست و همواره وجود داشته است.

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: در دوران پسابرجام و در سال گذشته (2016) دولت امريکا برخي از کالا ها را وارد فهرستي کرد که نيازي به گرفتن مجوز يا اُفک لايسنس نداشت و بسياري از اين تجهيزات پزشکي و کالاهاي ديگر از اين فهرست خارج شد.

دکتر ديناروند افزود: در حال حاضر دولت جديد امريکا مجددا برخي از تجهيزات پزشکي را که قبلا اجازه داده بود که بدون مجوز اُفک لايسنس به ايران صادرات شود، به فهرستي که نياز به مجوز خاص دارد، برگردانده است .

وي در ادامه گفت : کاري را که حدود يک سال گذشته آزاد کرده بودند مجددا به فهرست تحريم هايشان برگردانده اند.

رئيس سازمان غذا و دارو  با بيان اين که قبلا نيز اين تجهيزات و کالاها توسط شرکت هاي ايراني با دردسر تامين مي شد و قاعدتا با اين تحريم هاي جديد نيز کار سختر مي شود، افزود: ولي اين که کشور ما دچار بحران شود و يا سلامت مردم به خطر بيافتد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

دکتر ديناروند با بيان اين که ايران قبلا نيز سابقه تحريم را داشته است، گفت: شرکت هاي تامين کننده اين تجهيزات مسيرهاي جايگزين را مي توانند پيدا کنند.

وي گفت: تحريم اين کالاها يک کار ضد بشري است زيرا اکثر اين تجهيزات کاربرد تشخيصي و درماني براي بيماري ها دارد و ورود اين کالاها به فهرست دريافت مجوز خاص، جز اذيت مردم و به خطر انداختن سلامت آنان پيام ديگري ندارد.

معاون وزير بهداشت در پايان تاکيد کرد که براي ورود اين تجهيزات به کشور مسير هاي جايگزين وجود دارد و جاي نگراني براي سلامت مردم نخواهد بود.