سندروم داون قابل پیش‌بینی است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: در کشور سالانه 300 تا 400 کودک بر اثر سندروم داون، دچار عقب ماندگی ذهنی می شوند که این بیماری تا پایان عمر، با آنها همراه است. اما این بیماری در زمان حاملگی از طریق سونوگرافی، قابل پیش بینی است.

به گزارش نوین دارو دکتر علی اکبر سیاری در خصوص وضعیت ناامنی غذایی در کشور، گفت: در سال 70، تحقیقی در کشور انجام و مشخص شد که هفت استان با ناامنی غذایی روبرو هستند و با کمک سازمان برنامه و بودجه و استانداری‌ها، بر اساس روشی خاص، با پرسش از خانواده‌ها، ناامنی غذایی مشخص شد و برنامه هایی برای اشتغال آنها در نظر گرفته شد.

وی در پاسخ به این سوال که پارازیت‌ها برای سلامتی انسان مضر است یا خیر، گفت: هنوز ثابت نشده که پارازیت ها برای سلامتی انسان، مضر نیست.