دسترسی به خدمات پزشکی آسان‌تر می‌شود

سند تحول درمان یک سند تقاضا است که بر اساس آن برنامه ریزی برای افق 1404 در سه حوزه تخت های بستری، منابع انسانی و تجهیزات در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می‌شود.

به گزارش نوین دارو دکتر محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در برنامه «کارنامه» شبکه رادیویی سلامت یکی از مهمترین مقوله ها در خدمات سلامت را سطح بندی خدمات دانست و افزود: سطح بندی خدمات بدین معناست که هر یک از خدمات سلامت اعم از تشخیصی و درمانی در چه منطقه ای از کشور و با چه جمعیتی باید ارائه شود تا با توجه به محدودیت منابعی که در کشور داریم دسترسی عادلانه و برنامه ریزی شده ای برای مردم به این خدمات فراهم کنیم.

آقاجانی با بیان اینکه در کشور از نظر منابع انسانی دارای محدودیت هستیم، ادامه داد: امروز نیروی انسانی کشور اعم از پزشکان عمومی، متخصص، پرستار و …. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته خیلی کمتر است بطور نمونه در شاخص پزشک متخصص جمعیت حدود یک ششم متوسط اتحادیه اورپا هستیم. یعنی باید خیلی حساب شده متخصصان را در سراسر کشور توزیع کنیم تا بتوانیم نیازهای مردم را تامین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی خیلی محدودی هم داریم، بیان کرد: از این رو باید خیلی حساب شده این منابع مالی را به گونه ای چیدمان کنیم که همه مردم در زنجیره خدمات بتوانند نیازهای خودشان را به خدمات درمانی و تخصصی برطرف کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به ضرورت های سطح بندی خدمات در کشور اشاره و تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم دسترسی مردم به خدمات پزشکی را آسان‌تر کنیم، عدالت در سلامت را ایجاد نماییم و تمرکز زدایی کنیم به سطح بندی خدمات نیازمندیم. بنابراین، خدمات باید طوری در سطح کشور توزیع شود که شاهد عدالت در دسترسی خدمات سلامت باشیم.

وی با بیان اینکه بین منابع مالی و هزینه های روز افزون خدمات سلامت باید تعادل ایجاد کنیم که این امر نیاز به سطح بندی خدمات دارد، ادامه داد: برنامه ریزی ما تحت عنوان «سند درمان 1404» شناخته می‌شود یعنی برنامه ریزی ما یک برنامه ریزی ده ساله است که از شاخص های اصلی آن ـ سطح بندی خدمات می توان به جمعیت، مهاجرت و بیمارپذیری اشاره کرد.

آقاجانی در ادامه بیان کرد: بر اساس این شاخص ها در قالب مدلی که برای این منظور در نظر گرفته شده است یک گروه از امکانات اعم از نیروی انسانی، تجهیزات و تخت های بستری را در دو بخش خصوصی و دولتی سطح بندی خواهیم کرد.

وی در توصیح بیشتر سند درمان گفت: فازهای اجرایی که شروع شد دبیرخانه ای برای این کار در نظر گرفته شد. در فاز دو اطلاعات مورد نیاز از سراسر کشور توسط دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری گردید و در فار سوم متخصصان بر اساس طلاعات گردآوری شده مدلی را طراحی نمودند و در فاز چهارم نتایج این مدل سازی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس اطلاعات ورودی، خروجی ها ارزیابی شد. در فاز نهایی این خروجی ها بر اساس سیاستهای ملی تعبیر می شوند و هم اکنون در فاز نهایی قرار داریم که بزودی نتایج خروجی ها به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید از اسراف در منابع مالی و نیروی انسانی جلوگیری کنیم، در خصوص مبانی قانونی سطح بندی ادامه داد: به لحاظ قانونی سطح بندی خدمات از برنامه سوم توسعه کشور شروع شده است و در برنامه چهارم و پنجم نیز استمرار یافت و الان هم بر اساس مصوبات مجلس اگر به صورت نهایی ابلاغ شود در برنامه ششم توسعه هم سطح بندی خدمات را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سه دوره کار سطح بندی در کشور انجام شده است و ما در آستانه تدوین نهایی، اجرا و استمرار آن هستیم؛ اظهارداشت: مهمترین اصل در دوره چهارم، مناطق محروم است. محوریت های برنامه ریزی در این دوره تمرکز زدایی و توسعه زیرساختهای درمان است. به عنوان مثال در مورد تخت های بستری وضعیت کشور یک هفتم تخت به ازای هزار نفر جمعیت است که می خواهیم آن را در سال 1404 به دو دوم تخت به ازای هزار نفر جمعیت برسانیم. در ای زمینه دستگاه ها و منابع انسانی نیز به همین شیوه عمل خواهیم کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سند درمان یک سند تقاضا است که بر اساس آن برنامه ریزی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ما حصل این مطالعه بزرگ دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات پزشکی و ایجاد عدالت در توزیع امکانات پزشکی در کشور باشد و خروجی آن نیز ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایتمندی مردم از حوزه سلامت باشد.