تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت از بازار جمع‌آوری می‌شود

رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد کیفیت و اصالت در سطح عرضه جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش نوین دارو حسین عظیم زاده افزود: بر اساس ضوابطی که با عنوان « حوادث ناگوار و فراخوان » ابلاغ کرده‌ایم، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در سطح عرضه مشکل کیفی داشته باشد، فراخوان می‌شود و این فراخوان از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی و شرکت‌های نماینده تولیدکننده و واردکننده صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس شیوه‌نامه داخلی اداره کل تجهیزات، موضوعات فراخوان با حضور مدیرکل و مدیران ادارات و کارشناس مربوط به هر کالا تشکیل می‌شود و تصمیم‌های مربوطه بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه در مورد کالای فراخوان اتخاذ می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیراً نیز فراخوان‌هایی از طریق سایت اداره کل تجهیزات پزشکی اطلاع‌رسانی شده است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مراکز درمانی و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده به این فراخوان‌ها توجه داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: برای مشاهده فهرست اقلام منوی فراخوان (Recall) باید به سایت غذا و دارو مراجعه شود.