14 قطب سرطان ساخته می شود

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 14 قطب جامع سرطان با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی شرکتهای خصوصی در کشور ساخته می شود.

به گزارش نوین دارو به نقل از ایرنا ابراهیم رئیسیون افزود: یکی از طرح های جدید وزارت بهداشت برای نوسازی مراکز درمانی، ایجاد 14 قطب جامع تشخیص و درمان سرپایی سرطان است که طرح آن نهایی شده و ساخت این مراکز با قراردادی که بین وزارت بهداشت و شرکتهای خصوصی بسته می شود از یکماه آینده آغاز می شود.

وی ادامه داد: قراردادهای وزارت بهداشت برای ساخت مراکز درمانی به دو شکل است،یکی ساخت مراکز در خارج از بیمارستانهای دولتی مانند مراکز دیالیز که قرار است با سرمایه هزار میلیارد تومانی شرکتهای خصوصی تا 18 ماه آینده پنج هزار تخت دیالیز جدید ایجاد شود و دیگری مراکز خدماتی که در داخل بیمارستانهای دولتی ساخته می شود.

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفت: 14 قطب سرطان از دسته دوم است که ابنیه سازی آن با سرمایه بخش خصوصی در داخل فضای متعلق به بیمارستان دولتی انجام می شود. یکی از علل این نوع سرمایه گذاری الزامات آموزشی وزارت بهداشت و نیز لزوم دسترسی به تختهای بستری بیمارستانی برای بیماران مبتلا به سرطان است.

وی افزود: قطب های سرطان بعد از 12 تا 15 ماه که به بهره برداری رسیدند می توانند به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شوند یا اینکه بر اساس قراردادی که بین دانشگاه و شرکت سازنده منعقد می شود، به ارائه خدمات به بیماران ادامه دهند.

رئیسیون ادامه داد: عمده خدمات قطب های سرطان، خدمات تشخیصی و درمان سرپایی است و در صورتی که بیماران نیاز به بستری داشته باشند به بیمارستانی که در محل آن احداث شده اند، ارجاع داده می شوند.

مشاور وزیر بهداشت درباره هزینه ساخت قطب های سرطان گفت: هزینه ساخت و تجهیز هر مرکز قطب جامع سرطان بین 150 تا 200 میلیارد تومان است و برای ساخت همه این 14 مرکز حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی انجام می شود و قرار است همه این مراکز حداکثر تا دو سال آینده به بهره برداری برسند.

رئیسیون در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنین از طرح دیگر وزارت بهداشت برای ایجاد مراکز تصویربرداری با همکاری و سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح نیز آماده شده و تا یکماه آینده نهایی می شود و فراخوان آن برای جذب سرمایه بخش خصوصی تا یکماه آینده منتشر می شود.

وی ادامه داد: در طرح ایجاد مراکز تصویربرداری، سرمایه گذار نیازی به ابنیه سازی در بیمارستان دولتی ندارد و فقط تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز بخشهای تصویربرداری را در بیمارستانهای دولتی فراهم و راه اندازی می کند که جزئیات آن به زودی اعلام می شود.