کشف انبار غیرمجاز دارویی در تهران

یک انبار غیر مجاز دارویی توسط بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کشف شد.

به گزارش نوین دارو بازرسان معاونت غذا و داروی این دانشگاه با کشف این انبار غیر مجاز، چند قلم داروی قاچاق نیز در همین محل، کشف و ضبط کردند.

براساس این گزارش، پرونده تخلفات جهت رسیدگی بیشتر به دادسرا ارسال شد.

‌رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این گفته بود که قاچاق تنها مربوط به دارو نیست و براساس آمارستاد مبارزه با قاچاق میزان ،قاچاق در تمام حوزه ها 15 میلیارد دلار بوده است که یک و نیم میلیاردلار آن مربوط به حوزه سلامت است.

وی افزود: دو سوم قاچاق کالاهای سلامت مربوط به فرآورده های بهداشتی و آرایشی است و همچنین میزان قاچاق دارو کم است اما همین میزان کم نیز خطرناک است.